Pasy pędne płaskie tkaninowo-gumowe

Pasy pędne tkaninowo – gumowe płaskie stosowane są do przenoszenia napędu w zakresie temperatur od -25oC do +60oC znajdują zastosowanie do napędzania dmuchaw, wirówek, szlifierek, traków, heblarek.

Pasy pędne składają się z 2,4 lub 5 – ciu przekładek tkaninowych, nie posiadają obrzeża gumowego.

Pasy płaskie pędne znajdują zastosowanie w przemyśle:

  • drzewnym
  • zbożowym
  • młynarskim
  • rolnictwie
  • ogrodnictwie

Pasy łączymy na gorąco, metodą wulkanizacji. Tam gdzie nie możemy zamontować pasa zamkniętego w obwód proponujemy złącza mechaniczne, aby połączyć ten pas na maszynie.

Standardowy typoszereg pasów

 

Szerokość pasa

Minimalna grubość pasa (mm)

Typ

Przybliżona masa kg/m2

25, 32, 40, 50, 63, 71, 80 ,90, 100, 112, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 265, 280, 315, 355, 400,   200 315 400 630 800 400 630 800
450, 500, 630, 800, 1000, 1200, 1400  1,5 1,5 2 2 3 2,5 3,2 4,4

Długości dowolne do 100 mb i większe po uzgodnieniu z klientem.

 

Parametry fizykomechaniczne pasa

 

Wytrzymałość na rozciaganie dla typu 200 Dla EP.P min 200 kN/m
dla typu 315 315 kN/m
dla typu 400 400 kN/m
dla typu 630 630 kN/m
dla typu 800 800 kN/m
Wydłużenie przy obciążeniu równym 10% wytrzymałości nominalnej pasa dla typu 200, 315, 400, 630, 800    
Wytrzymałość na rozwarstwienie dla EP, P    
Zmiana po przyspieszonym starzeniu cieplnym w temp. 70 C po 96 godz. Wytrzymałość na rozciąganie
wytrzymałość na rozwarstwienie
  Maks – 10 %
Maks -30%

 

Minimalna średnica kół pędnych

 

dla typu 200 100 mm
dla typu 315 125 mm
dla typu 400 150 mm
dla typu 630 250 mm
dla typu 850 350 mm