Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dnia 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu.

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Kobeko – Elementy Napędu i Transportu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-180) przy Al. Krakowskiej 147. Adres e-mail: kobeko@neostrada.pl ; annaszymanska@kobeko.eu

Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane będą zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust. 1 pkt. a, b, c oraz f ( w odniesieniu do niżej wymienionych punktów) w celu :

  • zawarcia i realizacji umowy,
  • rozpatrywania skarg i reklamacji
  • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową,
  • archiwizowania dokumentacji
  • przedstawienia oferty własnych produktów i usług.

Podane przez Państwa danych jest niezbędne do realizacji naszych zadań wynikających z umowy kupna sprzedaży. W innych przypadkach nie jest konieczne.

Firma przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane identyfikacyjne, numer telefonu, adres e-mail.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia się roszczenia z tytułu zawartej umowy sprzedaży lub do momentu cofnięcia zgody.

W przypadku przedstawicieli kontrahentów, ich dane zostały pozyskane bezpośrednio od kontrahentów, których reprezentują lub z publicznie dostępnych źródeł.

Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, prawne, informatyczne, księgowe.

Każdy z Państwa oraz Państwa przedstawicieli ma prawo żądania od Firmy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także do przenoszenia danych. Ponadto posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.